+998 787 777 787
Davlat raqami hali olmaganman, faollashtirish usulini qo‘shganda Davlat raqami maydoniga nima kiritishim kerak?

Davlat raqami hali olmaganman, faollashtirish usulini qo‘shganda Davlat raqami maydoniga nima kiritishim kerak?

Davlat raqami malumot uchun ko‘zda tutilgan, siz ixtiyoriy raqam yoki harflarni kiritishingiz mumkin.

<< Orqaga